Introaftenen er aflyst pga. vejret!

Læsevejledere

 
 

Skolens to læsevejledere hjælper elever med læseproblemer. Det kan være elever med dysleksi (ordblindhed), eller elever som af andre grunde ikke får et fuldt udbytte af deres lektielæsning (passive læsere). Kontakt kan foregå direkte til læsevejlederne, gennem elevvejleder, faglærer eller teamlærer. 

Læsevejlederne er:

 CKN LDN
Christina Kjær Nielsen (ckn)
Mail ckn@mf-gym.dk
Louise Damholt Nielsen (ldn)
Mail ldn@mf-gym.dk