Hjælp & vejledning

 
 

Når du går på Mariagerfjord Gymnasium, har du forskellige muligheder for at få støtte i hverdagen. Hver klasse har tilknyttet en elevvejleder, der orienterer om gode studievaner, uddannelser og meget andet. Desuden kan du få individuel vejledning, hvis du har faglige eller personlige udfordringer.

Ud over de tre elevvejledere har gymnasiet også to læsevejledere, to matematikvejledere, en socialpædagog og en psykolog, der vil støtte dig i løbet af gymnasietiden. Du kan finde kontaktpersonerne under "Se også".

Ordblind på Mariagerfjord Gymnasium

Er du ordblind, er det vigtigt, at du får den hjælp, som du har brug for. På gymnasiet får vi ikke automatisk dit behov at vide, og derfor er det vigtigt, at du selv sørger for at fortælle det. Det kan ske på flere måder: Når du ansøger om optagelse på skolen, kan det oplyses i din ansøgning. Du kan også altid henvende dig til skolens elevvejledere. Er du i tvivl om, hvorvidt du har et behov, kan du henvende dig til skolens læsevejledere, som så vil teste dig.

Skolens princip om ordblinde er, at eleven skal lære at være så selvhjulpen som muligt. Som ordblind elev tilbydes du en håndscanner til brug i din dagligdag. Desuden får du adgang til Nota, hvor rigtig mange lærebøger findes elektronisk. Skolen tilbyder alle elever adgang til IntoWords Cloud, der er et læse/skriveprogram. Programmet kan også OCR-behandle scannede dokumenter. Ordblinde elever har derudover også adgang til CD-ORD, hvis de foretrækker at bruge dette program. Er du ordblind, vil dine lærere blive orienteret om det.

Til skriftlig eksamen og årsprøver sørger skolen for, at alle opgaver kan tilgås elektronisk fra vores eksamensnetværk. Eleven skal selv sørge for at OCR-behandle teksterne.

Til mundtlig eksamen og årsprøver skal der søges om forlænget forberedelsestid. Eleven skal selv sørge for at scanne og OCR-behandle udleverede tekster.