Introaftenen er aflyst pga. vejret!

Hjælp & vejledning

 
 

Når du går på Mariagerfjord Gymnasium, har du forskellige muligheder for at få støtte i hverdagen. Hver klasse har tilknyttet en elevvejleder, der orienterer om gode studievaner, uddannelser og meget andet. Desuden kan du få individuel vejledning, hvis du har faglige eller personlige udfordringer.

Ud over de tre elevvejledere har gymnasiet to læsevejledere, to matematikvejledere, to socialpædagoger og en skolepsykolog, der vil støtte dig i løbet af gymnasietiden. Det er også muligt at få en fortrolig samtale med skolens coach eller gymnasiepræst

Ordblind eller talblind på Mariagerfjord Gymnasium

Er du ordblind eller talblind, er det vigtigt, at du får den rette hjælp. På gymnasiet bliver vi ikke automatisk informeret om dit behov, og derfor er det vigtigt, at du selv sørger for at fortælle det. Det kan ske på flere måder: Når du søger om optagelse på skolen, kan du oplyse det i din ansøgning. Du kan også altid henvende dig til skolens elevvejledere. Er du i tvivl om, hvorvidt du har et behov, kan du henvende dig til skolens læsevejledere eller matematikvejledere, som så vil teste dig.

Hjælp til ordblinde
Skolens princip om ordblinde er, at eleven skal lære at være så selvhjulpen som muligt. Som ordblind elev tilbydes du en håndscanner til brug i din dagligdag. Desuden får du adgang til Nota, hvor rigtig mange lærebøger findes elektronisk. Skolen tilbyder alle elever adgang til AppWriter, der er et læse/skriveprogram. Programmet kan også OCR-behandle scannede dokumenter. Ordblinde elever har derudover også adgang til CD-ORD, hvis de foretrækker at bruge dette program. Er du ordblind, vil dine lærere blive orienteret om det.

Til skriftlig eksamen og årsprøver sørger skolen for, at alle opgaver kan tilgås elektronisk fra vores eksamensnetværk. Eleven skal selv sørge for at OCR-behandle teksterne.

Til mundtlig eksamen og årsprøver skal der søges om forlænget forberedelsestid. Eleven skal selv sørge for at scanne og OCR-behandle udleverede tekster.

Hjælp til talblinde
Nogle elever oplever efter starten på gymnasiet, at de har vanskeligheder i matematik. Vi har derfor valgt, at alle gymnasiets elever bliver screenet for matematikvanskeligheder i det første matematikmodul.

På baggrund af screeningen bliver elever med særlige behov indkaldt til en yderligere samtale. Desværre findes der - i modsætning til ordblindhed - ikke værktøjsprogrammer, der kan afhjælpe problemerne med talblindhed, så ud fra denne samtale kan der aftales individuelle forløb, hvor der arbejdes med elevens specifikke vanskeligheder.

Til såvel skriftlige samt mundtlige eksamener og årsprøver skal der ansøges om forlænget tid.