Skriftlighed
 
 

Her kan du finde oplysninger omkring skolens struktur for ny skriftlighed, retningslinjer for det skriftlige arbejde, skolens regler vedrørende snydepolitik, god citatskik og vejledning til brug af programmet Urkund:

Progressionsplan (flerfaglige forløb på stx)

Snydepolitik

Vejledning til Urkund

Vejledning til større skriftlig opgave

Oplæg til vejledningssamtale

God citatskik 

Følgende tekst og links fra Undervisningsministeriets "Råd og vink til eksamen" introducerer til god citatskik og håndtering af kilder. Materialet indeholder også konkrete citatøvelser. Citat fra Råd og vink:

"Som rettesnor for, hvornår der foreligger uretmæssig anvendelse af andres arbejde kan henvises til den af Kulturministeriet udarbejdede vejledning om god citatskik og plagiat i tekster som led i sikringen af, at ophavsretten fungerer bedst muligt i praksis. Andre må ikke uberettiget stjæle frugten af ophavsmandens arbejde. Reglerne om god citatskik og plagiat findes i ophavsretsloven, hvorefter det som udgangspunkt er lovligt at citere men ulovligt at plagiere. Andre personer må ikke bruge teksten på en sådan måde, at det fremstår, som om de selv har skrevet den. Vejledningen indeholder desuden en anvisning på, hvilke oplysninger en kildeangivelse skal indeholde, og hvad der er forskellen på fri benyttelse og plagiat:

http://kum.dk/Servicemenu/Publikationer/2006/God-citatskik-og-plagiat-i-tekster

Der er tale om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis eksaminanden "blot" har "oversat" den fremmede tekst til sit eget sprog. Der er tale om plagiat, når der kopieres sætninger, fraser eller ideer fra andre uden at kreditere ophavsmanden.

Endvidere kan henvises til en webtutorial for studerende om plagiering, udarbejdet i samarbejde mellem de største danske forskningsbiblioteker og undervisere fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Aarhus Universitet: www.stopplagiat.nu."