Gode arbejdsvaner
 
 

På Mariagerfjord Gymnasium er megen undervisning baseret på samarbejde og arbejdsdeling mellem eleverne. Det betyder rigtig meget, at man kan regne med, at klassekammeraterne holder arbejdsaftalerne, og at alle møder forberedt - ellers kan et forløb smuldre for en gruppe eller hele klassen.

Almindelig arbejdskultur

 • Mød til tiden.
 • Det er nødvendigt med arbejdsro i timerne.
 • Vis respekt for dine kammeraters synspunkter under faglige diskussioner - alle skal være trygge ved at tage ordet.
 • Undervisningen er mobiltelefonfri. Bærbare computere skal kun bruges til de faglige emner. Hvis læreren ønsker computerne lukket midlertidigt ned, gør man det.
 • Man spiser og drikker normalt ikke i timerne.
 • Toiletbesøg sker normalt i pauserne.


Forberedelse

 • Hold de aftaler, der træffes på klassen, og forbered dagens stof.
 • Hvis du var fraværende i sidste modul: Tjek Lectio og få læst stoffet op, så du er opdateret, når du møder igen.
 • Hvis du har lovet at lave et oplæg for klassen, men er forhindret i at møde op, er det særligt vigtigt, at du kontakter din lærer i forvejen eller lader opgaven gå over til en anden, for at alle kan komme videre.


Skriftlige afleveringer

 • Aflever skriftlige opgaver til den aftalte tid.
 • Aftal med læreren, hvis du på grund af sygdom eller lignende ikke kan aflevere til tiden.