Introaftenen er aflyst pga. vejret!
 
Gode råd
 
 

Her er en simpel opskrift på, hvad der giver et godt studiemiljø og et inspirerende socialt samvær på Mariagerfjord Gymnasium:

1. Udvis tolerance og respekt

 • Alle på skolen skal bidrage til at opretholde et tolerant og inspirerende arbejdsmiljø.
 • Eleverne skal rette sig efter henstillinger og anvisninger fra rektor, ledelse, lærere og øvrige personale.
 • Man må ikke håne eller mobbe kammerater, lærere eller øvrige personale - hverken virtuelt, i skrift, billeder eller tale.

2. Pas på jer selv og hinanden

 • Der må ikke medbringes eller nydes alkohol på skolens område. Der gælder dog særlige regler om alkohol i forbindelse med fester.
 • Der må under ingen omstændigheder medbringes eller indtages euforiserende stoffer på skolens område.
 • Berusede eller på anden måde påvirkede personer har ikke adgang til skolen eller til skolens område.
 • Der må ikke spilles om penge på skolens område.

3. Pas på tingene og ryd op

 • Alle på skolen skal behandle inventar, lokaler og undervisningsmidler ordentligt.
 • Alle på skolen skal rydde op efter sig - både i undervisningslokaler og fællesområder.
 • Frokosten skal nydes i Fællesområdet - ikke i undervisningslokalerne.
 • Det er ikke tilladt at ryge indendørs eller udendørs på skolens matrikel.
 • Cykler skal parkeres i cykelkælderen. Knallerter og scootere skal parkeres i de markerede både på skolens p-plads.

4. Du er skolens "ambassadør"                              

 • Når du er på ekskursion, til stævne eller på studierejse, gælder de samme normer, som når du færdes på skolen. Husk på, at du repræsenterer skolen derude og derfor har et medansvar for skolens omdømme.

Læs mere om dine rettigheder og pligter i gymnasiets studie- og ordensregler.