Elevrådet
 
 

På Mariagerfjord Gymnasium har vi et aktivt og engageret elevråd, hvor alle klasser er repræsenteret med to elever – en repræsentant og en suppleant. Vi fungerer som et talerør for eleverne, og elevrådets forretningsudvalg står desuden for den daglige kommunikation med ledelsen.

I skoleåret 2021-2022 består forretningsudvalget af:

Formand: Kaya (3.z)
Næstformand: Asger (2.vhf)
Kasserer: Mille (3.s)
Sekretær: Ada (2.yz)
Menigt medlem: (Jeppe 2.d)

Elevrådet mødes som regel en gang om måneden, og derudover står vi for forskellige udvalg, for eksempel fredagscaféudvalget og eventudvalget, der laver spændende arrangementer. Desuden er elevrådet repræsenteret i nogle eksterne udvalg, eksempelvis skolefestudvalget, hvor årets gallafest bliver planlagt.

Elevrådet handler om indflydelse og vigtige beslutninger, og det handler også om at være en del af et tæt fællesskab. Når du er med i elevrådet, får du nemlig en fantastisk mulighed for at møde andre elever på tværs af klasser og årgange. 

Kontakt os gerne, hvis du har noget på hjerte eller vil vide mere om vores arbejde.

Læs mere

Elevrådets vedtægter

Elevrådets årshjul