Eksamen
 
 

Skal du være censor på gymnasiet? Vi har samlet en række praktiske informationer til dig - klik her og læs mere.

Denne side bliver løbende opdateret med vejledninger, regler og retningslinjer for de skriftlige eksamener - herunder også prøveeksamen. I linksboksene kan du finde eksamensbekendtgørelsen samt gode råd om det at gå til eksamen.

Alle elever får besked om eksamenstidspunkter og eksamensfag i Lectio, så snart skolen må offentliggøre informationerne.

Skriftlige prøver og eksamen 2021

HUSK! Alle årsprøver og eksamener, både mundtlige og skriftlige, kræver gyldig Covid-dokumentation for at kunne deltage og aflægge prøven. Hvis du ikke kan fremvise den nødvendige dokumentation til din lærer, kan du ikke få lov til at gå til årsprøve eller eksamen. Til de skriftlige prøver vises dokumentationen til prøvevagten i det lokale, du skal være i.

Eksamensorientering 2021

Vejledning for elever ved virtuel skr. årsprøve 2021 (afl. i Lectio)

Regler og retningslinjer for elever ved skriftlige prøver og eksamen 2021

Specielle forhold ved enkelte fags skriftlige prøver og eksamen 2021


PLAGIAT OG BRUG AF INTERNETTET TIL EKSAMENERNE


Adgang til internettet under en prøve 1

Adgang til internettet under en prøve 2

Plagiat og selvplagiat


NÅR NETVÆRKET DRILLER

Hvis netværket driller til eksamen, kan løsningen være, at din pc skal glemme et tidligere netværk. Her kan du se, hvad du skal gøre:

Problemer med netværket

UNDERVISNINGSBESKRIVELSER

Undervisningsbeskrivelserne findes i Lectio.