Nyt samarbejde om htx

 
tirsdag D. 03. oktober 2017, kl. 08.26
Der er god kemi, og nu er Erhvervsskolerne Aars og Mariagerfjord Gymnasium klar til at tage næste skridt i deres forhold. Mandag sendte de en fælles ansøgning til undervisningsministeren om at indlede et samarbejde om htx i Hobro.

Pressemeddelelse:

Erhvervsskolerne Aars ansøger om at blive godkendt til at udbyde htx i Hobro. Udbuddet af htx-uddannelsen vil ske i et tæt samarbejde med Mariagerfjord Gymnasium fra august 2018. Dét blev vedtaget på et møde mandag d. 2. oktober 2017 af Erhvervsskolerne Aars’ bestyrelse, og de to uddannelsesinstitutioner har nu sendt en fælles ansøgning til undervisningsminister Merete Riisager.

Beslutningen er resultatet af en tæt dialog, der blev indledt, da Tech College Aalborg i august 2017 meddelte, at de ønskede at standse samarbejdet med Mariagerfjord Gymnasium. Siden har flere parter kæmpet for at bevare htx-uddannelsestilbuddet, så der fortsat kan være et bredt udvalg af ungdomsuddannelser i kommunen.

Det nye samarbejde har opbakning i Regionen, der tilkendegiver, at de gerne ser Erhvervsskolerne Aars lokalt til stede i Hobro. I en støtteerklæring skriver borgmesteren i Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen, at kommunen også bakker op om det nye samarbejde.

Klar til at trække i arbejdstøjet

Uddannelsesinstitutionerne vil indgå et ligeværdigt og seriøst samarbejde, hvor de kan supplere hinanden. Mens Mariagerfjord Gymnasium har et stærkt uddannelses- og studiemiljø, kendskab til uddannelsen og lokalområdet, har Erhvervsskolerne Aars kompetencer som en stærk lokalforankret skole i Vesthimmerlands Kommune, samt yderligere erfaring fra de erhvervsrettede uddannelser:

- Vi har længe haft det som 1. pind i vores pædagogiske og didaktiske grundlag, at den enkelte elev skal have de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter. Vi skal med andre ord møde den enkelte elev, der hvor han eller hun er, og udvikle dem mest muligt. Mange unge har en interesse i htx-uddannelsen. Samfundet og virksomhederne har behov for unge, der har taget denne uddannelse, og lokalt udbud er afgørende for de unges valg af uddannelse. Det er årsagen til, at vi har valgt at søge om godkendelse til at udbyde htx i Hobro. Men vi kan ikke gøre det alene. Netop lokalt engagement, kendskab og indflydelse er afgørende, og derfor hilser vi partnerskabet mellem de to skoler velkommen, udtaler Ulf Givskov Bender, Direktør ved Erhvervsskolerne Aars, og fortsætter:

- For at lykkes har vi brug for begge institutioners kompetencer, og det er afgørende, at det sker ligeværdigt. Vi har haft nogle gode drøftelser henover de seneste måneder, og jeg er fuldstændig tryg ved at indgå i dette samarbejde.

Indholdet i htx-uddannelsen skal fortsat have et højt fagligt niveau, fastslår Jette Engelbreth, rektor på Mariagerfjord Gymnasium. Det sikres ved kompetente lærere med erhvervserfaring, ved at rammerne og udstyret er til stede, ved et tæt samarbejde med lokale virksomheder og - som et nyt tiltag - ekskursioner til Aars:

- Den daglige undervisning foregår stadig i Hobro, men fremover får htx-eleverne mulighed for at tage til Erhvervsskolerne Aars med overnatning på skolehjemmet. Deres værksteder råder nemlig over avanceret mekanisk og teknologisk udstyr, som vores elever kan arbejde med, når de laver større projekter i Teknikfag og Teknologi - og samtidig kan turen give et boost til klassens sociale liv, siger Jette Engelbreth og tilføjer:

- Htx-eleverne vil stadig være en vigtig del af studiemiljøet på Mariagerfjord Gymnasium. Eleverne kan fortsat benytte skolens mange tilbud som i dag, hvor nogle har valgfag som fx musik, andre står for teknikken ved den årlige musical, og alle har mulighed for at deltage i fredagscaféer, skolefester og fællesarrangementer. Kort sagt vil htx-eleverne få det bedste fra begge verdener.

Rammerne for samarbejdet fastlægges i en samarbejdsaftale, som skal sikre, at der leves op til intentionerne i bekendtgørelserne for det erhvervsgymnasiale område. Drøftelserne om indholdet i samarbejdsaftalen er i fuld gang og kan afsluttes, når en godkendelse af Erhvervsskolerne Aars som lokal udbyder er på plads fra ministeriets side. Foreløbig krydser de to uddannelsesinstitutioner fingre for hurtig proces eller en forhåndsgodkendelse, så de kan trække i arbejdstøjet og få samarbejdet helt på plads.

Kontakt for yderligere information

Ulf Givskov Bender, Direktør ved Erhvervsskolerne Aars, tlf. 61 55 40 30
Jette Engelbreth, Rektor ved Mariagerfjord Gymnasium, tlf. 26 15 88 55