Vhf

 
 

!!!
Vær opmærksom på, at der er en ny version af Adgangskortet på vej. Den gamle version er ikke tilpasset den nye gymnasiereform og kan derfor kun bruges som en illustration af sammenhængen mellem dit valg af fagpakke / studieretning og valgfag og dine fremtidige muligheder for valg af videregående uddannelse.
Den nye version af Adgangskortet forventes lanceres i løbet af oktober 2017.

Vhf (visiteret hf) er specielt tilrettelagt hf-uddannelse for normaltbegavede unge med ADHD, autismespektrum-tilstande og tilgrænsende vanskeligheder. Klassestørrelsen er cirka 12 elever, der har deres eget klasselokale. I undervisningen bliver der lagt vægt på ro, overskuelighed og en struktureret pædagogik.

Klassen indgår på normal vis i gymnasiets helhed, og eleverne får mulighed for at deltage i de øvrige undervisningsaktiviteter og i skolens sociale liv.

Om vhf på Mariagerfjord Gymnasium

vhf student 2016

- I vhf-klassen er der faste rammer og få elever, og det har været vigtigt for mig. Desuden møder du forståelse, hvis du har en dårlig dag eller har svært ved at koncentrere dig, fortæller Christine og fortsætter:

- Jeg har fået større selvtillid og selvværd, og jeg ser ikke længere mine diagnoser som en forhindring. For første gang har jeg fx oplevet, at man sagtens kan have veninder, selvom man har en diagnose. På den måde har vhf givet mig mulighed for at leve mit liv som andre på min alder og tage en videregående uddannelse. Efter studentereksamen vil jeg læse til pædagog - min drøm er at specialisere mig inden for social- og specialpædagogik, så jeg kan hjælpe børn med forskellige problemer.

Christine Elene Jespersgaard, vhf-student 2016

"Mariagerfjord Gymnasium har succes med at undervise elever med psykiske diagnoser". Dét fortalte TV2 Nord, da de besøgte gymnasiet forrige skoleår. Du kan se tv-indslaget her (nederst på siden).