Stx 2018
 
 

Stx strækker sig over tre år. De første tre måneder er et grundforløb, der er fælles for alle nye stx-elever. Her bliver du introduceret til gymnasiets fag og vejledt om dine muligheder. Sidst i grundforløbet vælger du en studieretning bestående af to eller tre studieretningsfag, som former din stx-uddannelse efter dine interesser og drømme om videregående uddannelse og job.

I 2018 kan du vælge mellem 12 studieretninger fordelt inden for fire hovedområder:

Naturvidenskab > For dig, der ønsker at fortsætte med en uddannelse inden for naturvidenskab, sundhedsområdet eller ernæring & fødevarer.

Matematik A - fysik B - kemi B
Matematik A - bioteknologi A - fysik B
Biologi A - kemi B

Sprog > For dig, der ønsker at opnå indsigt i sprog, litteratur og samfundsforhold i andre kulturer.

Engelsk A - fransk A - samfundsfag B
Engelsk A - fransk A - latin C
Engelsk A - spansk A - latin C
Engelsk A - spansk A - fransk B
Engelsk A - tysk A - samfundsfag B

Musik > For dig, som vil have teoretisk viden og praktiske færdigheder inden for musik på et højt niveau.

Musik A - engelsk A
Musik A - matematik A

Samfundsfag > For dig, der vil have indsigt i kultur- og samfundsforhold både i Danmark og resten af verden.

Samfundsfag A - matematik A
Samfundsfag A - engelsk A