Optagelseskrav stx
 
 

For at komme i gymnasiet skal du først og fremmest have modtaget undervisning i et fremmedsprog (ud over engelsk) i fem år, og du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen.

Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du i 10. klasse have haft undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt prøve i disse fag samme år. Karaktererne fra disse prøver medregnes, når det afgøres, om du opfylder karakterkravene, som de er beskrevet i det følgende.

Der er så yderligere tre forhold, som spiller sammen om at afgøre, om du kan blive optaget:

  • Det er din skoles vurdering af, om du er uddannelsesparat.
  • Det er dine standpunktskarakterer fra 8., 9. og eventuelt 10. klasse.
  • Det er prøvegennemsnittet af dine karakterer ved folkeskolens afgangsprøve.

Endelig kan gennemsnittet af dine resultater i de lovbundne prøver komme til at spille en rolle.

Er du uddannelsesparat?

Det er din nuværende skole, der afgør, om du er uddannelsesparat. For at blive uddannelsesparat til stx skal dit gennemsnit af standpunktskarakterer være mindst 5,0. Desuden skal dine lærere vurdere, at du har tilstrækkelige faglige, personlige og sociale forudsætninger.

Hvis du er vurderet uddannelsesparat

Når du opfylder de tre betingelser for at være uddannelsesparat, skal du have et gennemsnit til folkeskolens afgangseksamen på mindst 5,0. Hvis du har det, har du også ret til optagelse på stx.

Hvis du er uddannelsesparat, men får under 5,0 til afgangseksamen, kan du alligevel blive optaget, hvis du i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i gennemsnit får mindst 3,0. Ved de lovbundne prøver forstås prøverne i skriftlig dansk, mundtlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk og praktisk/mundtlig fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi (men altså ikke de prøver, der udvælges ved udtræk, og som kan være forskellige fra elev til elev).

Hvis du er uddannelsesparat og får under 3,0, men mindst 2,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, kan du komme til en samtale på skolen og måske alligevel blive optaget.

Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat

I visse tilfælde kan du godt blive optaget på stx, selvom du mangler at opfylde en eller flere af betingelserne for at blive erklæret uddannelsesparat.

Hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangsprøve er over 6,0, så opnår du ret til optagelse.

Hvis dine eksamenskarakterer ikke blev høje nok, kan du gå til en optagelsesprøve her på gymnasiet. Du vil så også komme til en samtale, og hvis samtalen og prøven falder godt ud, kan du blive optaget.

Se video, grafik og læs om ansøgningsprocessen samt de nye adgangskrav fra 9. klasse på UddannelsesGuiden her.

Se video, grafik og læs om ansøgningsprocessen samt de nye adgangskrav fra 10. klasse på UddannelsesGuiden her.