Stx

 
 

!!!
Vær opmærksom på, at der er en ny version af Adgangskortet på vej. Den gamle version er ikke tilpasset den nye gymnasiereform og kan derfor kun bruges som en illustration af sammenhængen mellem dit valg af studieretning og valgfag og dine fremtidige muligheder for valg af videregående uddannelse.
Den nye version af Adgangskortet forventes lanceres i løbet af oktober 2017.

1. Hvad er stx?
! Stx er en tre-årig uddannelse, der slutter med en studentereksamen. Uddannelsen giver dig en bred indsigt i naturvidenskab, kultur, historie og samfundsforhold.

2. Hvem henvender stx sig til?
! Stx er for dig, der vil have en alsidig uddannelse med mange forskellige fag.

3. Hvorfor skal jeg vælge en stx?
! Stx er den eneste ungdomsuddannelse, der kan lede til alle videregående uddannelser. Vær dog opmærksom på, at dit valg af fag og niveauer kan have betydning for, om du kan blive optaget direkte på den videregående uddannelse.

om stx på Mariagerfjord Gymnasium


- Mange har måske en opfattelse af, at det faglige kommer til at fylde hele ens hverdag på gymnasiet. Men jeg har oplevet, at det faktisk bliver nemmere at overskue det faglige, når man også deltager i de sociale aktiviteter og fylder hverdagen med ting, der gør én glad. Fx har jeg været meget involveret i musicalen, og de sidste to år har jeg stået for koret.

- Jeg kan rigtig godt lide, at man får mere ansvar og ikke bliver holdt i hånden som i folkeskolen. Lærerne forventer, at man selv skal sørge for at få lavet sine ting - og det er fedt at mærke, at de tror på, man kan klare det.

Anne Sofie Østergaard Wraae, stx-student 2016