Særligt for nye vhf-elever

 
 

Nye vhf-elever har første skoledag mandag d. 12/8 fra kl. 7.55 til 11.20. Du vil blive modtaget ved indgangen og fulgt ind i klasselokalet.

Herunder finder du en række praktiske informationer om det nye skoleår:

Skema

Du kan se dit nye skema, når det bliver offentliggjort i Lectio, som er skolens interne administrative system (brugernavn og adgangskode er dit UNI-Login, som du kender fra folkeskolen). Der vil være grundig introduktion til Lectio i et af de første timemoduler efter skolestart. Skemaet er som oftest forskelligt for lige og ulige uger. Du skal være opmærksom på, at der sker hyppige ændringer i skemaet, men der vil normalt ikke være undervisning efter kl. 15.10. Du kan finde alle lærere og øvrigt personale her

Sæt X i kalenderen

IT-intro: Tirsdag d. 13/8 vil gymnasiets it-vejledere introducere dig til vores it-system. Medbring din bærbare computer, så du kan få den indstillet til at fungere sammen med skolens netværk.

Fotografering (Dansk Skolefoto): Torsdag d. 15/8 vil de nye 1. klasser blive fotograferet til brug i skolens administrative system Lectio. Desuden er det muligt at købe fotopakke hos Dansk Skolefoto.

Aktivitetsdag: Fredag d. 23/8 bliver alle nye elever rystet sammen. Efter 1. modul starter en række sjove aktiviteter, hvor du kommer til at møde elever fra de andre førsteklasser. Om aftenen er der fællesspisning, hvor der vil være betaling for maden, og drikkevarer kan købes til rimelige priser - nærmere information følger. Dagen slutter med et brag af en introfest for alle skolens elever. Det er frivilligt for vhf-elever, om de ønsker at deltage.

Introtur til Blokhuset ved Ålum. Som en del af skolestarten deltager alle nye klasser i en obligatorisk introtur. Vhf-klassen skal på introtur til Blokhuset i Ålum fra tirsdag d. 27/8 til onsdag d. 28/8. Der er afgang fra gymnasiet om morgenen kl. 8.00 og hjemkomst næste dag ca. kl. 10.30 med efterfølgende evaluering. Du har fri kl. 11.20. Transporten koster 80 kr. Klasserne aftaler selv forplejningen, og her skal du også betale et beløb. Efter sommerferien får du et mere detaljeret program.

Forælderaften. Skolen inviterer til forælderaften for forældre og elever onsdag den 11/9. Denne aften kan du og dine forældre møde nogle af dine lærere samt rektor. Desuden vil vi fortælle om skolestart og plan for skoleåret.

Vigtige oplysninger

Hvis du har brug for buskort/ungdomskort, kan du bestille det på www.ungdomskort.dk.

Er du over 18 år, kan du søge Statens Uddannelsesstøtte. Se vejledningen www.su.dk (”MinSU”). Du er berettiget til SU i kvartalet efter, du er blevet 18 år. Du kan tidligst søge en måned før, at du er berettiget til SU. Skal du f.eks. have SU fra 1/8-17, kan du først søge efter 1/7-17. For at få adgang til ”MinSU” skal du have NemID. Check også at du har en Nemkonto, og at din forskudsopgørelse for 2018 er i orden.

Du kan læse om gymnasiets studie- og ordensregler her - og om skolens dagligdag og indretning her.

Hvis du bliver forhindret i at møde til første skoledag fx på grund af sygdom, bedes du kontakte skolens kontor, tlf. 98 52 08 55. Den daglige kontortid er fra 7.30-15.15.

Tjekliste

Husk inden skolestart

  • At søge om buskort inden skolestart, hvis du er berettiget til det.
  • At søge om SU inden skolestart, hvis du er berettiget til det.
  • At melde afbud, hvis du ikke dukker op på første skoledag.
  • At sætte kryds i kalenderen den 27-28/8, hvor du skal på introtur.


Husk at medbringe følgende på første skoledag

  • Lokaleoversigt (sendes som digital post).
  • Dit velkomstbrev (sendes som digital post).
  • Praktiske informationer om det nye skoleår (sendes som digital post).
  • Klasseliste (sendes som digital post).
  • Papir og skriveredskaber.
  • Taske til bøger.