Htx

 
 

!!!
Vær opmærksom på, at der er en ny version af Adgangskortet på vej. Den gamle version er ikke tilpasset den nye gymnasiereform og kan derfor kun bruges som en illustration af sammenhængen mellem dit valg af studieretning og valgfag og dine fremtidige muligheder for valg af videregående uddannelse.
Den nye version af Adgangskortet forventes lanceres i løbet af oktober 2017.

1. Hvad er htx?
! Htx er et samarbejde mellem Mariagerfjord Gymnasium og Tech College Aalborg. Med htx får du en studentereksamen med fokus på naturvidenskab samt tekniske fag og færdigheder.

2. Hvem henvender htx sig til?
! Htx er for dig, der er interesseret i at få ting til at virke og gerne vil afprøve teorier i praksis – enten i skolens laboratorier, værksted eller i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

3. Hvorfor skal jeg vælge en htx på Mariagerfjord Gymnasium?
! På htx bliver du kastet ud i spændende forsøg og større projekter, hvor du kan gå i dybden med fagene og indsamle ny viden. Du lærer både at arbejde selvstændigt og at løse opgaver i samarbejde med andre. Derved bliver du klædt godt på til en række videregående uddannelser – specielt inden for sundhedsområdet, ingeniørfag og de naturvidenskabelige fag.

Om htx på Mariagerfjord Gymnasium


Thomas htx-student


- På htx bruger du dine hænder i stedet for bare at sidde stille på skolebænken, og dét kan jeg helt vildt godt lide. Det er en meget virkelighedsnær uddannelse, hvor vi fx har været på virksomhedsbesøg, nørklet med 3D-printer og brugt teorien i den virkelige verden.

- Desuden har htx-elever fag som Teknologi og Teknikfag, hvor vi arbejder selvstændigt omkring et projekt, mens lærerne kun er vejledere. På den måde lærer vi arbejdsmetoder, som man også møder på universitetet, og samtidig hygger vi os sammen om projekterne. Vi har i hvert fald haft det skidesjovt sammen i min klasse.

Thomas Østergård Krogh, htx-student 2016