Optagelseskrav hf
 
 

Du skal opfylde en række krav for at kunne blive optaget på hf. Kravene er lidt forskellige i forhold til, om du søger optagelse efter 9. klasse eller efter 10. klasse. Nedenfor har vi beskrevet begge muligheder.

OPTAGELSESKRAV EFTER 9. KLASSE - gælder til og med 2018

 • Vurderet uddannelsesparat
 • Søge optagelse direkte efter 9. klasse
 • Aflagt folkeskolens obligatoriske 9. klasseprøver
 • Have mindst 4,0 i karaktergennemsnit for de lovbunde prøver blandt folkeskolens obligatoriske 9. klasseprøver
 • Haft undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i 6.-9. klasse

OPTAGELSESKRAV EFTER 10. KLASSE - gælder til og med 2018

 • Vurderet uddannelsesparat
 • Afsluttet 10. klasse
 • Folkeskolens 10.-klasseprøve (mundtlig og skriftlig) i dansk, matematik og engelsk
 • Folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve i fysik/kemi
 • Indstillet til folkeskolens afgangsprøve eller aflagt 10. klasseprøve i tysk eller fransk
 • En uddannelsesplan, som ikke indstiller til optagelsesprøve
 • Ellers skal du til optagelsesprøve

Læs mere om optagelseskravene og dine muligheder på UddannelsesGuiden her

Når du søger om optagelse, skal du udfylde mindst ét uddannelsesønske – fx hf/Mariagerfjord Gymnasium - altså både en uddannelse og en institution.