Hf

 
 

1. Hvad er hf?
! Hf er en to-årig gymnasial uddannelse til dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse eller har haft anden undervisning på samme niveau. På hf får du ikke standpunktskarakterer, til gengæld får du løbende individuel, faglig vejledning.

2. Er hf noget for dig?
! Hf er for dig, der gerne vil gennemføre en ungdomsuddannelse på bare to år. Samtidig har du mulighed for at sætte dit præg på uddannelsen ved at vælge den fagpakke, der passer dig. Det betyder, at du kan målrette uddannelsen med henblik på at komme på fx seminaret eller politiskolen.

3. Hvorfor vælge hf?
! På kun to år kan du få en eksamen, der åbner døre til en række videregående uddannelser. Hf er primært rettet mod erhvervsakademi- og professionsbachelor-uddannelser og giver således adgang til både korte og mellemlange uddannelser. Hf-uddannelsen har desuden en praksisorienteret tilgang med tre projekt- eller praktikforløb i løbet af de to år, der skal hjælpe dig med at afklare din hovedinteresse og dit valg af videregående uddannelse.

Hf 2018

- Jeg valgte hf, fordi uddannelsen kun tager to år, og fordi den åbnede op for dét, jeg gerne ville bruge den til. Egentlig ville jeg gerne være falckredder, men jeg er for høj til at blive optaget, og derfor går jeg nu en anden vej og søger ind på sygeplejerskeuddannelsen.

- Hf-elever har tit forskellige baggrunde - i min klasse er nogle 18 år, den ældste er 25, og jeg har selv gået på landbrugsskole - og derfor er der flere erfaringer af trække på i undervisningen. Dét kan jeg godt lide. Derudover har jeg været glad for den undervisningsform, der er på hf med fx ”lektie light”, hvor man stort set kun har lektier i sine valgfag. Hf-elever får heller ingen årskarakterer, men lærerne er gode til at give feedback og fortælle, hvor man cirka ligger. Jeg tror, det tager meget pres af ens skuldre.

Malthe Laustsen Gilkrog, hf-student 2018