Eksamen
 
 

Siden bliver løbende opdateret med vejledninger, regler og retningslinjer for de skriftlige eksamener - herunder også prøveeksamen. I linksboksene kan du finde eksamensbekendtgørelsen samt gode råd om det at gå til eksamen.

Alle elever får besked om eksamenstidspunkter og eksamensfag i Lectio, så snart skolen har lov til at offentliggøre informationerne. 

Skal du være censor på gymnasiet, har vi samlet en række praktiske informationer til dig her.

Prøveeksamen matematik B og engelsk B


PP-præsentation fra prøveorienteringen (engelsk B og matematik B) for 2.stx, 2.htx og 2.hf d. 6/3. Gælder for prøver d. 8/3 og 4/4:

PP-præsentation

Opdateret vejledning for elever, der bruger computer ved eksamen. Kun gældende for d. 8/3, hvor der er generalprøve på Netprøver:

Vejledning

Regler og retningslinjer ved skriftlige prøver 2018

Specielle forhold ved enkelte fag 2018

Når netværket driller

Hvis netværket driller til eksamen, kan løsningen være, at din pc skal glemme et tidligere netværk. Her kan du se, hvad du skal gøre:

Problemer med netværket

Har du en Mac, kan du også få computeren til at glemme et tidligere netværk. Her er en guide til, hvordan du gør:

Undervisningsbeskrivelser

Undervisningsbeskrivelserne findes her:

  • gå ind i Lectio
  • vælg "Hold"
  • vælg "Fag"
  • vælg det ønskede hold
  • vælg "Studieplan"
  • vælg "Undervisningsbeskrivelse"